Recomanacions als clients de les clíniques dentals Vitaldent

23/02/2016 Consum

Recomanacions als clients de les clíniques dentals Vitaldent

 

Davant de les darreres notícies que afecten VITALDENT i tenint en compte el comunicat que ha fet l'empresa en data 16 de febrer de 2016 on s'informa que actualment les clíniques segueixen funcionant amb normalitat i tots els seus pacients estan essent atesos, des de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Consell Comarcal del Montsià recomana als clients i clientes el següent:

·  Els fets que s’exposen als mitjans de comunicació, en principi en res han d’afectar als tractaments dentals que segueixen els pacients i les pacients.


·  Recopileu i guardeu tota la documentació de què disposeu (pressupost, contracte del servei del tractament, contracte de finançament, factures... ).


· Si el vostre tractament ha estat finançat amb un crèdit al consum vinculat (facilitat per la mateixa clínica), si no hi ha cap incompliment de contracte, heu de continuar amb el tractament i abonar el crèdit.


· Davant d'un problema, presenteu un escrit de reclamació davant de l’empresa de manera que en quedi constància (correu electrònic, burofax, etc) sol·licitant que us doni solució o us faciliti la informació que necessiteu. Si en el termini d'1 mes no us han respost satisfactòriament, podeu adreçar-vos a les oficines de consum per presentar una reclamació.

Col·labora