A punt per l'arrencada del Programa Joves en Pràctiques de Garantia Juvenil 2021-2022

04/08/2021 Joventut

A punt per l'arrencada del Programa Joves en Pràctiques de Garantia Juvenil 2021-2022

Es tracta d’un programa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que ha permès contractar en pràctiques a joves per tal de donar-los l’oportunitat d’una primera experiència laboral en allò que s’han format.

Aquesta anualitat, les entitats beneficiàries (entitats públiques i entitas sense ànim de lucre) han presentat durant els mesos de maig i juny la corresponent sol·licitud i s’espera que en breu es publiqui la resolució, ja que les oportunes contractacions està previst que haurien de formalitzar-se abans de finalitzar el mes de setembre de 2021

.Els joves han de tenir com a màxim 30 anys, i han de disposar de títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents o d’un certificat de professionalitat; han de constar inscrits com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball; han de ser beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i no han d’haver participat en les convocatòries dels exercicis 2019 i 2020. 

Col·labora