A punt de finalitzar els terminis per sol•licitar ajuts d’àmbit educatiu per a famílies 2018-2019

11/10/2018

A punt de finalitzar els terminis per sol•licitar ajuts d’àmbit educatiu per a famílies 2018-2019

A punt de finalitzar els terminis per sol·licitar ajuts d’àmbit educatiu per a famílies 2018-2019

  • El proper dilluns 15/10 acaba el termini per a l’ajut en llibres i material escolar.
  • També el proper divendres 19/10 acaba el termini dels ajuts a colònies i llars d’infants.
  • Trobareu la sol·licitud a les escoles, instituts, llars d’infants, entitats de lleure de la comarca i a la seu del Consell Comarcal.
  • També podeu descarregar-les al final de la notícia.

El Consell Comarcal del Montsià, a través de la seva Àrea d’Ensenyament, ha obert la convocatòria per a sol·licitar els ajuts per l’assistència a colònies i campaments d’estiu de l’any 2018, per a l’adquisició de llibres escolars obligatoris i per l’assistència a llars d’infants del curs 2018-2019.

Els terminis establerts per a sol·licitar cada tipus d’ajut finalitzen el dia 15 d’octubre, en el cas dels ajuts a llibres escolars, material didàctic complementari i informàtic obligatoris del curs 2018-2019, i el dia 19 d’octubre, pel que fa als ajuts per l’assistència a colònies i campaments d’estiu de l’any 2018 i per l’assistència a llars d’infants durant el curs 2018-2019.

Les sol·licituds es poden demanar a les escoles i instituts de la comarca, a les llars d’infants i a les entitats que organitzen colònies i campaments, segons el cas, així com a la seu del Consell Comarcal i als següents enllaços:

Ajuts llibres escolars:

/sites/montsia/files/recursos/Ensenyament/Ajutseducaciofamilies/sollicitud_ajuts_llibres_escolars_2018_2019_amb_compte.pdf

/sites/montsia/files/recursos/Ensenyament/Ajutseducaciofamilies/sollicitud_ajuts_llibres_escolars_2018_2019_sense_compte.pdf

/sites/montsia/files/recursos/Ensenyament/Ajutseducaciofamilies/full_transferencia_bancaria.pdf

Ajuts assistència a Llars d'Infants:

/sites/montsia/files/recursos/Ensenyament/Ajutseducaciofamilies/sollicitud_llars_2018_2019.pdf

Ajuts colònies d'estiu:

/sites/montsia/files/recursos/Ensenyament/Ajutseducaciofamilies/sollicitud_ajut_colonies_2018.pdf

 

Amposta, Montsià, 11 d’octubre de 2018

Col·labora