Primera reunió del Consell d’Alcaldes i d’Alcaldesses del Montsià de la legislatura

13/11/2015 Actualitat

Primera reunió del Consell d’Alcaldes i d’Alcaldesses del Montsià de la legislatura

El 28 d’octubre va tenir lloc a la Sala Emili Vives i Bertomeu del Consell Comarcal del Montsià la primera reunió del consell d’Alcaldes i d’Alcaldesses d’aquesta legislatura. Entre d’altres es va fer la presentació del llibre El marcel·lisme a les Terres de l’Ebre (1914-1939), de Josep Sancho comarca i la proposta de Joc anomenada “Lo Joc”  i es va tractar del Dispositiu d’acollida de refugiats, del Conveni de col·laboració per a l’execució del Projecte Montsià Actiu 2016, de la Delegació de competències per a la gestió de residus dels ajuntaments al consell comarcal, per al posterior encàrrec  de gestió al COPATE, de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de presentació de serveis i la realització d’activitats ambientals de la comarca del Montsià i del Dia de la comarca.

Col·labora