Peó (Pla Ocupació Montsià 2017)

Peó (Pla Ocupació Montsià 2017)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2017-6688
Estat: 
Oberta
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Realitzar tasques de neteja, millora d’espais mediambientals i àrees de lleure, neteja d’accessos als municipis, solars municipals i zones verdes. Netejar i desbrossar, camins i senders, zones de descans, per tal de recuperar-les i preservar-ne el correcte ús i manteniment.
 
Municipis d'actuació: Ulldecona, la Sénia, Amposta i Masdenverge
 
Data prevista prova teòrica i català: 20 de març de 2017
Data prevista d'entrevista: 30 de març de 2017
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
10 d'abril de 2017

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 3 al 9 de març de 2017
Oficina de treball: 
Oficina de Treball de la Generalitat d'Amposta
Carrer d'Agustina d'Aragó, 39
43870  Amposta
EspanyaEspanya
Data selecció: 
20 de març de 2017 (prova de català i teòrica)
Lloc de la selecció: 
Consell Comarcal del Montsià
Pl. Lluís Companys s/n
43870  Amposta
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 12, a data de publicació de l’oferta.

- No percebre cap tipus d’ingrés per prestació d’atur contributiva.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona durant els dos anys anteriors (2015 i 2016).

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia. 

En cas que us sigui requerida:

- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1). 

- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

Us podeu descarregar el cartell.

 

Col·labora