Oberta la convocatòria 2021 d’ajuts al lloguer

27/04/2021 Habitatge

Oberta la convocatòria 2021 d’ajuts al lloguer

L’Oficina d’Habitatge de Catalunya ja ha obert la convocatòria d’ajuts al lloguer. Enguany l'import de la subvenció serà del 20%, el 30% o bé del 40%, amb un ajut  màxim de 2.400 euros anuals i un mínim de 240 euros anuals.

En el cas de les persones que estan de lloguer en algun municipi de les Terres de l’Ebre per accedir-hi a la subvenció no poden estar pagant més de 400 euros al mes de lloguer. Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros.

A més, cal complir amb els requisits socioecònomics establerts. Hi ha uns límits màxim i mínim d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

El termini per sol·licitar els ajuts és des d’aquest 27 d'abril fins al proper 4 de juny de 2021. Les veïnes i veïns del Montsià podeu sol·licitar els ajuts de manera telemàtica a través de l’enllaç: Sol·licitud de subvenció per al pagament del lloguer opresencialment a la seu del Consell Comarcal del Montsià sol·licitant cita prèvia. Ho podeu fer a l’enllaç Cita prèvia Consell Comarcal del Montsià ,trucant al telèfon 977 704 371 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.

Per dur a terme la sol·licitud de manera presencial heu de portar els originals de:

  • DNI / NIE vigent de tots els membres que formen la unitat de convivència.
  • Llibre de família en cas que hi hagi menors a la unitat de convivència.
  • Contracte de lloguer vigent on consti que s’ha fet ingrés de la fiança.
  • Rebuts de lloguer de l’any 2021.

Tots els requisits els podeu consultar aquí: Subvencions per al pagament de lloguer. gencat.cat

Col·labora