Obert el termini per a sol·licitar ajuts individuals de desplaçament als centres educatius (AID)

27/07/2020 Educació

Obert el termini per a sol·licitar ajuts individuals de desplaçament als centres educatius (AID)

El termini finalitza el 31 de juliol de 2020

El Consell Comarcal del Montsià concedeix ajuts individuals de desplaçament (AID) a l’alumnat que s’ha de desplaçar a les escoles, instituts i centres privats concertats per al curs 2019-2020, en les quantitats consignades en el pressupost general del Consell Comarcal, d'acord amb allò que s’estableix al Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el servei de l’alumnat en l’educació obligatòria, d’acord amb el Reglament del servei de transport escolar de lacomarca del Montsià, i d’acord amb el conveni i l’addenda signades amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al curs 2020

- Bases

- Sol·licitud

 

Col·labora