L’Arxiu Comarcal del Montsià amplia l’inventari del fons documental de l’Ajuntament de Santa Bàrbara

14/04/2020 Actualitat

L’Arxiu Comarcal del Montsià amplia l’inventari del fons documental de l’Ajuntament de Santa Bàrbara

Gràcies a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona al Consell Comarcal del Montsià el passat any 2019, l’Arxiu Comarcal del Montsià ha pogut ampliar l’inventari informatitzat del fons documental de l’Ajuntament de Santa Bàrbara entre els anys 2000 i 2010

Aquesta subvenció que s’atorga anualment als consells comarcals va destinada a aplicar tractament arxivístic als fons documentals dels ajuntaments de la comarca que es troben ingressats als arxius comarcals i que no han rebut cap mena de tractament previ. L’objectiu final és que aquests fons siguin accessibles, tant per als mateixos ajuntaments com per a la ciutadania que necessiti o vulgui consultar la seva documentació. A més, un cop aplicat el tractament arxivístic de neteja, classificació, inventari, descripció i recol·locació en capses d’arxiu definitiu, la documentació s’instal·la als dipòsits del centre per a la seva conservació definitiva. 

Gràcies a la subvenció de la Diputació de Tarragona per a l’any 2019 s’ha ampliat l’inventari del fons de l’Ajuntament de Santa Bàrbara en 323 capses d’arxiu definitiu (32,3 metres) i s’han descrit 1.039 unitats documentals simples i compostes (expedients) en l’inventari informatitzat. En aquest inventari s’informa entre altres dades del codi de classificació d'acord amb el Quadre de Classificació d’Ajuntaments i Consells Comarcals, el títol de l’expedient o del document, la cronologia, l’accés (públic o restringit si conté dades personals vigents) i la localització en la capsa d’arxiu definitiu i el dipòsit on es troba

Un cop finalitzat per complet l’inventari d’aquest fons es transferirà a la plataforma d’Arxius en Línia del Departament de Cultura per tal que els usuaris puguin consultar-lo en línia, així com les imatges d’algunes sèries documentals que s’hi vincularan

 

Col·labora