L’Agència de Desenvolupament del Montsià presenta la primera guia d'orientació a les famílies per als itineraris formatius

L’Agència de Desenvolupament del Montsià presenta la primera guia d'orientació a les famílies per als itineraris formatius

La guia es reforça amb el servei d’acompanyament personalitzat, accessible online, i pretén fer de pont entre l'alumnat, la família i els centres educatius

Davant la incertesa i la variabilitat d'aquests moments en el mercat laboral i sumant-se a la mateixa naturalesa de l’etapa adolescent, l’orientació dels itineraris formatius és una eina imprescindible en el moment de l'elecció d'una formació professional. Per tant, la guia esdevé un recurs estratègic i ofereix una informació completa sobre totes les possibilitats i característiques del sistema educatiu, del sistema ocupacional, com també de tot allò que convé conèixer i saber. 

A més a més, el servei d’acompanyament personalitzat ajuda a reforçar el mateix coneixement de les oportunitats de futur de les persones adolescents en l'elecció de l'opció més adequada a cadascuna de les persones. L’Agència, com a organisme del Consell Comarcal del Montsià i lligat als ajuntaments i dels agents del territori, treballa en cooperació amb el Departament d'Educació, dels centres educatius i de les empreses. 
En aquests moments previs a la matriculació dels nous cursos que s'iniciaran, cal conèixer totes les opcions per tenir unes oportunitats lligades a les necessitats de cada persona en concret, que redueixen el fracàs escolar i, al mateix temps, asseguren unes bones oportunitats de treball en el futur. 

La guia completa es pot consultar al següent enllaç: bit.ly/2WQutEm

Demana el teu assessorament aquí: miglesias@montsia.cat

 

Col·labora