Ja es poden sol·licitar els ajuts de menjador escolar per al curs 2021-2022

31/05/2021 Educació

Ja es poden sol·licitar els ajuts de menjador escolar per al curs 2021-2022

Les famílies del Montsià amb infants que cursen educació infantil, de primària, de secundària o educació especial a la comarca ja poden sol·licitar els ajuts per l’assistència a menjadors escolars per al curs 2021-2022. El  pressupost  màxim  que  destinarà el Consell Comarcal del Montsià en aquesta convocatòria serà de 700 mil euros. El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el proper 30 de juny i s’ha de fer via telemàtica: Sol·licitud als ajuts de menjador escolar i consultar els tràmits.

Bases dels ajuts individuals

Convocatòria

S’atorgaran ajuts del 70% (amb un màxim de 4,43 € per escolar i dia) o de fins al 100% del cost del menjador a l’alumnat que compleixi els requisits establerts (amb un màxim de 6,33 € per escolar i dia). El cost  de les subvencions  no  pot superar en cap  cas  el  preu  màxim  establert  pel Departament d’Educació que és qui concedeix aquestes subvencions. L’objectiu és donar suport als col·lectius en situació de vulnerabilitat i garantir que els infants i joves facin cada dia un àpat de qualitat.

Els ajuts s’atorguen tenint en compte la  situació  socioeconòmica  de la  unitat  familiar  i les situacions específiques que pugui acreditar la família i la valoració específica dels serveis socials. Per exemple, perquè una família composta per dos adults i dos infants pugui accedir a l’ajut ordinari la seva renda de 2020 ha de ser menor de 23.061,10 euros. El llindar es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum:

- Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 €.

- Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 €.

- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.745,35 €.

 - Per cada infant de la unitat familiar: 3.294,45 €.

Aquestes subvencions en cap cas s’entreguen a les famílies sinó que és el cost que té el servei de menjador i que en aquest cas les persones beneficiàries cada cop que assisteixen el tenen bonificat d’acord al tipus d’ajut que se’ls ha concedit.

L’ajut complet se concedeix a famílies en casos específics i amb rendes molt baixes i també a infants que tenen una diversitat funcional igual o superior al 60% i no superen 2,5 vegades el llindar establert a la base mostrada anteriorment.

Els ajuts presentats fins al 30 de juny de 2021 es resoldran abans del 31 d’octubre de 2021. Es preveu que hi hagi mínim dos convocatòries més durant el 2021.

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.