Instal·lació subvencionada en un 40% d'un elevador en un edifici d'Amposta per millorar l’accessibilitat del veïnat

04/06/2021 Habitatge

Instal·lació subvencionada en un 40% d'un elevador en un edifici d'Amposta per millorar l’accessibilitat del veïnat

Rehabilitar elements comuns d’edificis residencials amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica, la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat i de l’accessibilitat són obres subvencionables gràcies als ajuts de rehabilitació que convoca cada any el departament d’Habitatge de Catalunya.

Un exemple n’és l’elevador que s’ha instal·lat a l’edifici ‘Unión y Futuro’ d’Amposta. Una obra realitzada via Consell Comarcal del Montsià, amb el suport de l’Agència d’Habitatge i del Ministeri de Foment, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Amposta. Aquesta instal·lació de millora del vestíbul d’entrada ha permés l’accessibilitat de tot el veïnat. Es tracta d'una obra que ha estat subvencionada en un 40% amb els ajuts a la Rehabilitació que convoca cada any el departament d'Habitatge de Catalunya. L'ens comarcal com a organisme de proximitat és qui tramita totes les sol·licituds de la gent del Montsià.  

Preguntes freqüents:

1.- Qui pot sol·licitar aquests ajuts?

A aquestes subvencions pot accedir qualsevol persona (per al seu habitatge) o comunitat de propietaris (blocs d'habitatges)

2.- Quan es pot sol·licitar?

Són convocatòries específiques d'accessibilitat i millores als edificis (estructurals o d'eficiència energètica) que es convoquen cada any.

Cal que una persona especialitzada passi la inspecció tècnica de l'edifici. Si de l'informe de la inspecció tècnica es desprèn que cal fer actuacions de millora de l'edifici (estructurals o de salubritat), aquestes despeses també són subvencionables.

 

Quines actuacions són subvencionables?

Línia 1. Foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat

a) La millora de l'envolupant tèrmica de l'edifici per reduir la demanda energètica de calefacció o refrigeració, mitjançant actuacions a la façana, coberta, etc., de millora del seu aïllament tèrmic, la substitució de fusteries i envidraments dels forats, ...

b) La instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic.

c) La instal·lació d'equips de generació o que permetin la utilització d'energies renovables, com l'energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia

Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

a) Les deficiències relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura horitzontal i vertical.

b) Les deficiències relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres.

c) La instal·lació d'ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat

Podeu ampliar la informació aquí

La convocatòria per accedir als ajuts a la rehabilitació de l'habitatge de 2021 encara no està oberta. Us informarem tant aviat s'obri el termini perquè pugueu presentar les vostres sol·licituds. 

 

Col·labora