Els Serveis Comarcals de Joventut del Montsià han atès més de 4.400 consultes de joves durant el 2020, un 15% més respecte l’any 2019

03/02/2021 Joventut

Els Serveis Comarcals de Joventut del Montsià han atès més de 4.400 consultes de joves durant el 2020, un 15% més respecte l’any 2019

Durant el 2020 els Serveis Comarcals de Joventut del Montsià (l’Oficina Comarcal de la Joventut i l’Oficina Jove del Montsià) han atès 4.424 consultes, una xifra significativament superior davant les 3.857 que se van atendre durant el 2019 i que ha suposat un increment del 15% d’atencions. La consellera comarcal de Joventut, Polítiques d'Igualtat i LGBTI, Sònia Tomàs, destaca la gran tasca de l'equip tècnic tant dels Serveis Comarcals com de l'Oficina Jove, «perquè, tot i la complicació de la COVID 19, s'han adaptat i han buscat recursos i noves maneres de relacionar-se amb les persones participants dels nostres serveis i ho han fet amb il·lusió i creativitat, apropant, encara més si cal, al jovent, tota una sèrie de recursos en línia, en un temps rècord». Tomàs ha demostrat també la seva satisfacció  en el creixement de l'Àrea, dels projectes i cursos executats i de persones ateses, «perquè això vol dir que els serveis comarcals es visualitzen com a útils, necessaris i propers a la ciutadania».

El perfil de les persones que s’atén segueix sent bastant jove, el 26,31% té entre 16-20 anys mentre que el 25,45% en té entre 21 i 25 anys. No obstant això, s’està incrementant l’edat de les persones que tenen com a referència els Serveis Comarcals de Joventut atès que fins a un l’11% tenien més de 35 anys. Les dones continuen sent les que més utilitzen el servei amb un 59,54% davant el 40,46% que representen els homes.

Enguany, degut a les restriccions per la covid-19, la gran majoria de consultes s’han atès de manera telemàtica, concretament  un 66%, mentre que l’atenció presencial ha representat un 33% davant el 93% que va suposar l’any 2019.

Cal destacar que en els darrers anys les atencions via xarxes socials han adquirit més pes, però que aquest 2020 degut a la situació sanitària d’excepcionalitat han esdevingut les grans vies de comunicació, especialment Instagram que ha estat el gran protagonista.  Això ha suposat que el 73% de joves que han contactat amb els Serveis Comarcals de Joventut ho hagin fet en l’àmbit participatiu. El 15,77% d’atencions han estat relacionades en l’àmbit d’educació i formació mentre que un 7,14% han consultat en l’Àrea de treball.

La formació acadèmica del teixit juvenil que s’interessa pels Serveis Comarcals de Joventut és molt diversa. Mentre que el jovent que té estudis postobligatoris representa el 28% de les persones usuàries, el 19% té estudis universitaris, el 16% cursa estudis postobligatoris i el 15% ha finalitzat els obligatoris. Aquesta varietat va directament relacionada amb la pluralitat d’assessoraments i serveis que s’ofereixen, ja que s’informa des de formacions, ofertes de feina i  subvencions, a com realitzar un currículum o com obtindre un habitatge. I és que des dels Serveis Comarcals de Joventut es fa un acompanyament en tots els àmbits que repercuteixen en el procés d’emancipació del jovent.

Aquest balanç reflecteix que el jovent de la comarca del Montsià no té cap reticència per rebre suport i assessorament per part de l’equip professional i que els serveis que se presten són necessaris i de profit.

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.