El Ple del Consell Comarcal del Montsià aprova el conveni amb l’ACA per optimitzar el sistema de Santa Bàrbara per un import de gairebé 6 MEUR

19/04/2021 Ple

El Ple del Consell Comarcal del Montsià aprova el conveni amb l’ACA per optimitzar el sistema de Santa Bàrbara per un import de gairebé 6 MEUR

El primer ple del Consell Comarcal del Montsià de 2021 ha aprovat de manera unànime el conveni de col·laboració amb l’Agència Catalunya de l’Aigua per executar les obres d’optimització del sistema de Santa Bàrbara per un import de 5 milions 985 mil 643 euros.

Els consellers i conselleres dels diferents grups municipals, d’Esquerra Republicana, Candidatura de Progrés, Junts x Catalunya i En Comú Guanyem, també han donat suport a la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’ens comarcal i l’Oficina d’Habitatge de Catalunya. Un altre dels punts que també s’ha aprovat unànimement ha estat l’audiència ciutadana per a la realització d'aportacions addicionals a l’esborrany del reglament regulador del servei de transport adaptat a la comarca del Montsià per tal que la ciutadania i les entitats puguin fer aportacions.

Durant la sessió també s’ha votat a favor del Pla comarcal de polítiques LGTBI de 2020-2024 en el qual es pretén implementar polítiques públiques que siguin integradores i que representin la totalitat de la ciutadania, incorporant la mirada LGBTI de manera transversal i fer front a les accions discriminatòries i violentes derivades amb tolerància zero, entre d’altres. Els grups comarcals també han donat suport al Pla comarcal de joventut 2020-2024 en el que s’han definit cinc línies d’intervenció: Emancipació juvenil, benestar Social, treball en xarxa, associacionisme i visibilitzar les polítiques de joventut.

La moció ‘Dia Internacional dels drets de les dones’ presentada pel grup Candidatura de Progrés també ha estat aprovada per unanimitat. Es tracta d’una proposta per treballar en l'avenç de la societat cap a la igualtat real, donar solucions a la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia a les dones, qui més han patit les conseqüències, i lluitar per la tolerància zero.

Durant el Ple, que ha estat el primer de 2021, s’ha donat compte de l’informe d’intervenció del 4t trimestre del pressupost de 2020 i la liquidació del pressupost, l'informe conjunt d'intervenció i tresoreria corresponent a la morositat i l'aprovació del pla pressupostari a mitjà termini entre el 2022 i el 2024.

 

Podeu veure la sessió completa del primer Ple Comarcal del Montsià aquí.

 

 

 

 

 

Col·labora