El Ple Comarcal del Montsià aprova un pressupost de més de 9,5 MEUR per al 2021

12/05/2021 Ple

El Ple Comarcal del Montsià aprova un pressupost de més de 9,5 MEUR per al 2021

Els recursos humans i els ajuts socials, objectius principals del pressupost del Consell Comarcal del Montsià d’aquest 2021 que se situa en 9.623.930,17 euros.  La partida s’ha aprovat per majoria durant el Ple comarcal amb els vots a favor d’ERC i en Comú Guanyem i les abstencions de Junts x Catalunya i Candidatura de Progrés. «L’objectiu principal d’aquest pressupost és estructurar i potenciar l’aparell administratiu de l’ens perquè venim d’anys de molta feina. De fet, alguns departaments han estat assumint més feina de la que podien. Aquesta partida també té com a prioritat els ajuts socials, molt necessaris en la situació socioeconòmica actual», ha apuntat el president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Roig.

Seguint aquesta línia durant la sessió s’ha aprovat la nova plantilla del personal de l’ens comarcal que enguany s’incrementarà en nombre de places. S’afegiran dos vacants en la categoria de tècnic d’administració general, una plaça de tècnic de gestió, sis places d’administració a temps parcial a Serveis Socials, una d’educació social, tres de treball familiar i dos de tècnic de Serveis a la Ciutadania una a jornada completa i l’altra parcial i una plaça de psicologia. « Són 245.000 euros més que es destinen a la plantilla de personal. Això suposarà una millora en la gestió administrativa i el funcionament dels serveis que acabarà revertint-se positivament cap als municipis», ha afegit Roig. El punt s’ha aprovat per majoria amb el suport d’ERC, Junts x Catalunya i En Comú Guanyem, i l’abstenció de Candidatura en progrés.

El Pla estratègic de subvencions per al 2021, en el qual s’han incrementat les ajudes d’urgència social ha estat aprovat per unanimitat. De fet, en els ajuts socials de fons propi s’ha doblat la partida passant de 9.000 a 18.000 euros. També se n’ha implementat una de 15.000 euros destinada a les persones que s’han de confinar per la Covid-19. La resta de subvencions que s’atorgaven en els darrers anys, com els ajuts de material escolar, transport, menjador escolar, etc; es continuaran donant.

Durant la sessió s’ha fet dació de compte dels informes d’intervenció relatius al Pla Anual del Control Financer de 2020, de   l’informe resum anual dels resultats del control intern de l’ens i de l'informe d'Intervenció relatiu als informes d'objeccions emesos durant l'exercici 2020. Així com dels decrets de Presidència i els acords de la Junta de Govern.

 

 

 

Col·labora