El personal del Consell Comarcal del Montsià rep formació en matèria d’Igualtat

20/12/2017 Cultura

El personal del Consell Comarcal del Montsià rep formació en matèria d’Igualtat

Durant el mes de desembre, el personal administratiu i tècnic del Consell Comarcal del Montsià ha rebut dues formacions per tal de contribuir a la sensibilització i consolidació de la igualtat d’oportunitats, així com a la incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes de l’ens.

En concret, el passat dimarts 12 de desembre, es van efectuar dues sessions informatives sobre llenguatge no sexista ni androcèntric. Aquesta activitat fou impartida per Àngels Castellà, coordinadora del Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Montsià, i tenia com a objectius la presa de consciència de les causes, origen i no pertinença d’una llengua sexista, detectar-ne els biaixos i donar eines i recursos per eliminar els usos sexistes i androcèntrics en les comunicacions del Consell.

La formació als treballadors en matèria d’igualtat, rebuda el passat dilluns 18, va anar a càrrec de Blanca Moreno, directora de la Consultoria MIT. En aquest cas, la matèria tractada va estar relacionada amb l’actual marc normatiu en el que ens movem en matèria d’igualtat en el món laboral i amb la política de l’entitat a través del seu propi Pla d’Igualtat. Així, entre d’altres, es van donar a conèixer els Plans d’Igualtat existents i es van fer visibles els mitjans per actuar davant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe o gènere en l’àmbit laboral.

“Amb aquest tipus de formació, cerquem un assoliment de la igualtat real entre homes i dones. La utilització del llenguatge no sexista i l’aplicació de les diferents eines i recursos facilitats durant aquestes jornades són  objectius en cadascuna de les àrees del Consell”, afirma Francesc J. Miró, President del Consell Comarcal del Montsià.

Col·labora