El Consell Comarcal del Montsià treballa amb COPATE en la construcció de 4 depuradores i l’ampliació d’una ja existent per millorar el sanejament de les aigües a la comarca

11/05/2022 Actualitat

El Consell Comarcal del Montsià treballa amb COPATE en la construcció de 4 depuradores i l’ampliació d’una ja existent per millorar el sanejament de les aigües a la comarca

Mas de Barberans, Freginals i Poblenou tindran depuradora d’aigua per primer cop, Santa Bàrbara n'estrenarà una de nova i  la de l’EMD dels Muntells s’ampliarà per tal d’absorbir les aigües de l’urbanització dels Eucaliptus. Des del Consell Comarcal del Montsià juntament amb tècnics del COPATE, (el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre), i tècnics dels ajuntaments s’està treballant en els diferents projectes de construcció. «Com a comarca rica en patrimoni natural que som; amb dos parcs naturals: el del Delta de l’Ebre i el dels Ports,  la serra de Montsià, la serra de Godall, el barranc de La Galera i els secans del Montsià, és essencial que tinguem un bon sanejament de les aigües per preservar el medi», comenta la vicepresidenta segona i consellera de Medi Ambient al Consell Comarcal del Montsià, Núria Marco.

La construcció de la depuradora de Santa Bàrbara és la que està més a prop. Amb la redacció del projecte finalitzada es preveu que durant els pròxims mesos es liciti el projecte d’execució.

L’ampliació de la depuradora actual dels Muntells per absorbir les aigües dels Eucaliptus està a la fase final de redacció del projecte. Mentre que per a la construcció d’una depuradora a Poblenou del Delta s’ha finalitzat la caracterització d’aigües. Més endarrere hi ha la de Freginals i Mas de Barberans, en les que s’està fent la redacció de l’estudi d’alternatives.

Amb la construcció d’aquestes depuradores tots els municipis de la comarca del Montsià podran sanejar les aigües locals, un fet essencial per retornar l'aigua als rius, barrancs i al mar en condicions òptimes

Durant les darreres setmanes s’han dut a terme reunions amb els diferents municipis. L’última, ha estat amb els alcaldes i regidors dels ajuntaments d'Amposta i dels Muntells i l'equip tècnic del Copate.

Col·labora