El Consell Comarcal del Montsià ofereix recomanacions per a la compra de disfresses

04/11/2015 Consum

El Consell Comarcal del Montsià ofereix recomanacions per a la compra de disfresses

Per a gaudir d’una festa sense cap tipus d’entrebanc, des de l’Oficina Comarcal d’Infomació al Consumidor (OCIC) es recomana a les persones consumidores de disfresses i productes relacionats que segueixin els següents consells per a compra-ho:

 • Les disfresses per a nens o nenes es consideren com una joguina i han de complir els requisits de seguretat i les normes específiques que s'apliquen en funció de la joguina. 

 • Si compreu màscares, vigileu que hi hagi prou orificis de ventilació. 

 • Si compreu cosmètics, vigileu que en l’etiquetatge s’indiqui, com a mínim, el nom del producte, el del responsable (o fabricant o importador, amb l’adreça inclosa), la data mínima de caducitat, el número de lot i els components. 

 • En quant a les disfresses, en ser productes tèxtils, vigileu que l’etiquetatge inclogui la informació següent:

  1. El nom, l'adreça i el NIF del fabricant, comerciant o importador. 

  2. En els articles de confecció i de punt tèxtil (cotó, llana, etc.), hi ha de constar la composició del producte. 

 • És recomanable comprar disfresses que incloguin les indicacions de conservació a l’etiquetatge, per saber com rentar-les i conservar-les. 

 • Si compreu disfresses i productes, demaneu i conserveu el tiquet de compra o la factura, ja que n’és la garantia. També cal que conserveu els catàlegs comercials i la publicitat del producte en què se’n defineixen les característiques, donat que la publicitat és vinculant.

 • Si detecteu defectes en el producte, cal que us dirigiu a l’establiment on l’heu adquirit i els adjunteu còpia del tiquet o la factura de compra. 

 • Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte.

 • Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar el producte. Cap establiment té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï. 

 • Si decidiu fer-vos vosaltres mateixos la disfressa, podeu reciclar els materials que no utilitzeu i ser creatius. 

 • Tots els comerços han de disposar de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia. 

 • És una garantia escollir una  empresa adherida al sistema arbitral de consum de Catalunya.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a 012, el Telèfon d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Col·labora