El Consell Comarcal del Montsià impulsa la renovació del Pla Comarcal de Polítiques de Dones engegant un procés participatiu

24/01/2020 Serveis Socials

El Consell Comarcal del Montsià impulsa la renovació del Pla Comarcal de Polítiques de Dones engegant un procés participatiu

 

Des de l’Àrea de Serveis Socials, el passat 15 de gener, es va publicar una enquesta en el marc del III Pla Comarcal de Polítiques de Dones del Montsià (2020-2024). Aquesta està pensada perquè la contestin les dones de la comarca. Així, la informació obtinguda formarà part de l’estudi sociològic del Pla. També cal destacar que és la primera de les activitats participatives previstes.

Les preguntes de l’enquesta tenen a veure en diversos eixos clau per entendre les actuals desigualtats de gènere i per planificar possibles actuacions que hi facin front. Més concretament aborda qüestions sobre els temps d’oci i la corresponsabilitat, la violència de gènere, així com el treball de cures o la visibilitat de la dona a l’esfera pública i política. És anònima i serà possible contestar-la fins  finals de febrer. L’enquesta es pot trobar a qualsevol de les xarxes socials del Consell Comarcal del Montsià: Facebook, Twitter i Instagram.

Així mateix, des de finals d’octubre s’han planificat diverses accions i activitats participatives que conformen el treball del Pla: una enquesta, entrevistes a tècniques i regidores municipals i per últim, una trobada d’entitats de dones. Aquest Pla tindrà una vigència de 4 anys i marcarà la línia de treball en matèria de gènere a la comarca del Montsià durant aquest període.

Des del Consell Comarcal del Montsià us animem a totes a participar d’aquest procés, ja que la vostra col·laboració és imprescindible a l’hora d’entendre el teixit femení montsianenc

Col·labora