El Consell Comarcal del Montsià ha contractat 28 persones aturades per treballar a 11 Ajuntaments de la comarca amb contractes de 6 i 12 mesos.

El Consell Comarcal del Montsià ha contractat 28 persones aturades per treballar a 11 Ajuntaments de la comarca amb contractes de 6 i 12 mesos.

El Consell Comarcal del Montsià ha contractat 28 persones per un període d’entre 6 i 12 mesos a jornada completa per dur a terme diferents tasques de caràcter públic i d’interès social als diferents ajuntaments de la comarca, a través del programa Treball i Formació, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social i el Fons Social Europeu,  mitjançant la Conferència Sectorial d’Ocupació. Es tracta de persones en situació d’atur i que han exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi.

En data 15 de setembre de 2017, el Consell Comarcal del Montsià incoà l’expedient per sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya, i abans del 5 d’octubre de 2017 es concedeix aquesta subvenció, per import de 406.247,20€.

El Programa Treball i Formació pretén afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat dels col·lectius prioritaris, establint tres línies: Persones en situació d’Atur no perceptores, Persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció i dones en situació d’atur.

Aquestes 28 contractacions duran a terme un projecte comú de manteniment dels equipaments culturals, esportius, socials i d’oci de la comarca del Montsià.

Aquests 28 treballadors/es rebran a més 90 hores de formació, depenent del lloc de treball que ocupen i vinculades a un certificat de professionalitat.

Per tal de coordinar aquest projecte, el SOC subvenciona la contractació d’un tècnic per un període de 12  mesos.

La Presidenta del Consell Comarcal del Montsià, Carme Navarro, ha destacat la importància d’aquesta convocatòria que és va repetint i ampliant cada any i que com a nota molt positiva que s’hagi creat la línea de dones.

 

Amposta, 2 de febrer de 2018.

Col·labora