El Consell Comarcal del Montsià ha atorgat més de 830.000 euros en ajuts individuals de menjador escolar des de l’inici de curs 2020-2021

27/01/2021 Educació

El Consell Comarcal del Montsià ha atorgat més de 830.000 euros en ajuts individuals de menjador escolar des de l’inici de curs 2020-2021

El Consell Comarcal del Montsià ha atorgat 831.951,88 euros en ajuts individuals de menjador escolar que s'han distribuït entre 1.056 infants de la comarca des de l’inici de curs 2020-2021. Aquestes subvencions les concedeix el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal de donar suport als col·lectius en situació de vulnerabilitat i garantir que els infants i joves facin cada dia un àpat de qualitat.

De moment, s’han aprovat dos distribucions d’ajuts a la comarca del Montsià. La primera es va publicar al mes d’octubre i va atorgar un total de 652.347,05 euros, distribuïts en 825 sol·licituds. D’aquesta xifra total, 69.440,64 euros se van repartir en 63 infants que van rebre el 100% de la prestació. Els 582.906,41 euros restants se van dividir entre 762  sol·licituds que se’ls havia concedit el 70% de la prestació.

La segona distribució s’ha resolt al mes de gener amb un import total de 179.604,83 euros que s’han distribuït en 231 sol·licituds. D’aquestes, 21 han rebut el 100% de la prestació que ascendeix a un total de 22.352,46 euros, mentre que els 157.252,37 euros restants s’han distribuït en 210 ajuts que se’ls ha adjudicat el 70% de la subvenció.

L’ajut complet consta d’un màxim de 6,33 euros per escolar i dia (IVA inclòs) mentre que l’ajut ordinari, que enguany ha augmentat passant del 50% al 70%, és de màxim 4,43 euros per dia. Aquestes xifres s’ajusten al preu del menjador establert per cada centre educatiu. El nombre de dies del servei màxim s’ajusta al calendari escolar tal com fixa el Departament d’Educació. Aquestes subvencions en cap cas s’entreguen a les famílies sinó que és el cost que té el servei de menjador i que en aquest cas les persones beneficiàries cada cop que assisteixen el tenen bonificat d’acord al tipus d’ajut que se’ls ha concedit.

Per poder acollir-se a aquestes subvencions cal complir amb els requisits socioeconòmics establerts. Per exemple, Perquè una família composta per dos adults i dos infants pugui accedir a l’ajut ordinari la seva renda de 2019 ha de ser menor de 23.061,10 euros. El llindar es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum:

- Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 €.

- Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 €.

- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.745,35 €.

 - Per cada infant de la unitat familiar: 3.294,45 €.

L’ajut complet se concedeix a famílies en casos específics i amb rendes molt baixes i també a infants que tenen una diversitat funcional igual o superior al 60% i no superen 2,5 vegades el llindar establert a la base mostrada anteriorment.

Des del l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal se preveu que hi hagi com a mínim una distribució més d’ajuts durant aquest curs 2020-2021.

 

Col·labora