El Consell Comarcal del Montsià contractarà 28 persones aturades de llarga durada dins el programa ’Treball i Formació’

El Consell Comarcal del Montsià contractarà 28 persones aturades de llarga durada dins el programa ’Treball i Formació’

El període d’inscripció acabarà entre el 29 de novembre i el 4 de desembre de 2019 Les persones interessades en participar en els procés de selecció han de reunir els requisits de cada oferta i inscriure’s a l’Oficina de Treball d’Amposta.

Requisits:


Línia PANP: les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada (DONO com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors), no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ ajuts, preferentment més grans de 45 anys.
Línia PRGC: les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC). Es consideren també persones destinatàries d’aquesta línia, aquelles que  hagin sol·licitat la prestació de la renda garantida de ciutadania en els sis mesos anteriors a la publicació de la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost.

Línia DONA: dones en situació d’atur. Podran participar les dones que es trobin en una de les situacions següents:

a) Dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència de gènere.
b) Dones en risc de caure en situació d’atur de molt llarga durada (mínim 12 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la corresponent oferta d’ocupació) no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts, preferentment més grans de 52 anys.

Les ofertes disponibles en funció de la línia de contractació son:


PANP:

- 12 operaris o operàries de manteniment

- 2 operaris o operàries de neteja

- 3 agents cívics i atenció al ciutadà


PRGC:

- 5 operaris o operàries de manteniment

- 1 operari o operària de neteja


DONA:

- 1 operària de manteniment

- 2 operàries de neteja

- 2 agents cívics i atenció al ciutadà

El procés de selecció es farà a partir del dia 9 de desembre de 2019 en el mateix Consell Comarcal del Montsià, prèvia comunicació per part de l’entitat. El programa inclou dos tipus d’accions en funció de la durada del contracte que podrà ser de sis o dotze mesos.

Persona de contacte: Elena Esquerre

Mail: emiro@montsia.cat

 

Consell Comarcal del Montsià

Amposta 28 de novembre del 2019

 

Col·labora