Miquel Subirats i Garriga

Càrrecs:

  • Conseller
  • Responsable de l'Àrea de Medi Ambient i Protecció Civil
  • President de la Comissió Informativa de Medi Ambient, d'Agricultura i d'Assistència als Municipis
  • Membre de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica
  • Membre de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones

Partit: ERC - AM

Contacte: msubiratsg@amposta.cat

 @miquelsubirats

  Miquel Subirats Garriga

CV

Declaració: Patrimonial i d'activitats

Retribucions:

  • Ple: 180,00 euros/sessió
  • Comissions informatives: 72,00 euros/sessió

Dietes:

  • Per Allotjament (Despeses d’hotel): 102,56 euros
  • Per Manutenció (Despesa d’esmorzar, dinar i sopar): 53,34 euros
  • Per Dieta sencera (Despesa d’hotel, esmorzar, dinar i sopar): 155,90 euros

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.