Montsià Rural: l'horitzó del desenvolupament local

El Consell Comarcal del Montsià ha realitzat aquest projecte de participació ciutadana per a la definició conjunta de les línies de desenvolupament local que es poden engegar en el món rural. S'ha fet un èmfasi especial en incloure la perspectiva de gènere al llarg del procés.

La temàtica seleccionada va ser analitzar les opcions de desenvolupament del sector de productes on s’ha abocat la informació tècnica necessària per poder fonamentar-les. Als mesos de maig i juny de 2010 s'han celebrat les sessions participatives que han donat com a resultat, duna banda, la definició de les temàtiques més rellevants sobre les que cal treballar i, d'altra banda, la definició d'accions concretes consensuades pels i les participants.

El projecte ha rebut el suport de la Direcció General de Participació Ciutadana i la Diputació de Tarragona.

Resultats de l'estudi

Col·labora