Ramon Agustí Muñoz Verge

Càrrecs:

  • Conseller
  • Portaveu del grup de Junts
  • Membre de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica
  • Membre de la Comissió Informativa de Medi Ambient, d'Agricultura i d'Assistència als Municipis

Partit: Junts

Contacte: alcaldia@lagalera.cat

CV (pendents d'obtenir informació)

Declaració: Patrimonial i d'activitats

Retribucions:

  • Ple: 180,00 euros/sessió
  • Comissions informatives: 72,00 euros/sessió
  • Junta de Portaveus: 200,00 euros/sessió

Dietes:

  • Per Allotjament (Despeses d’hotel): 102,56 euros
  • Per Manutenció (Despesa d’esmorzar, dinar i sopar): 53,34 euros
  • Per Dieta sencera (Despesa d’hotel, esmorzar, dinar i sopar): 155,90 euros
Menu

Menú principal

Formulari de cerca