Pau Garcia Bel

Càrrecs:

  • Conseller
  • Portaveu del grup d'En Comú Guanyem
  • Membre de la Comissió d'Informació de Medi Ambient, d'Agricultura i d'Assistència als Municipis
  • Membre de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones

Partit: En Comú Guanyem

Contacte: toyetes1991@gmail.com

 @Toyetes1991

  Pau Garcia Bel

CV

Declaració: Patrimonial i d'activitats

Retribucions:

  •  Ple: 180,00 euros/sessió
  •  Comissions informatives: 72,00 euros/sessió
  • Junta de Portaveus: 200,00 euros/sessió

Dietes:

  • Per Allotjament (Despeses d’hotel): 102,56 euros
  • Per Manutenció (Despesa d’esmorzar, dinar i sopar): 53,34 euros
  • Per Dieta sencera (Despesa d’hotel, esmorzar, dinar i sopar): 155,90 euros

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.