Ernest Rillo i Lleixà

Càrrecs:

Conseller

 • Membre de la Junta de Govern
 • Responsable de l'Àrea de Turisme
 • Responsable de l'Àrea d'Acció Rural i Agricultura
 • Membre de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica
 • Membre de la Comissió Informativa de Medi Ambient, d'Agricultura i d'Assistència als Municipis
 • Membre de la Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes

Partit: ERC - AM

Contacte: e.rillo@lavalldesilvestre.com

CV

Declaració: Patrimonial i d'activitats

Retribucions:

 • Ple: 180,00 euros/sessió
 • Junta de Govern Local: 270,00 euros/sessió
 • Comissions informatives: 72,00 euros/sessió

Dietes:

 • Per Allotjament (Despeses d’hotel): 102,56 euros
 • Per Manutenció (Despesa d’esmorzar, dinar i sopar): 53,34 euros
 • Per Dieta sencera (Despesa d’hotel, esmorzar, dinar i sopar): 155,90 euros

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.